TR là gì? Ý nghĩa của từ tr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

TR là gì? Ý nghĩa của từ tr

TR là gì ?

TR là “Turkey” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TR

TR có nghĩa “Turkey”, dịch sang tiếng Việt là “Thổ Nhĩ Kỳ”.

TR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng TR là “Turkey”.

Một số kiểu TR viết tắt khác:
+ Turkish language: Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TR:
+ ORI: Oriya language (Ngôn ngữ Oriya).
+ LO: Lao language (Tiếng Lào).
+ WOI: Wolof language (Ngôn ngữ Wolof).
+ HE: Hebrew language (Tiếng Do Thái).
+ XHO: Xhosa language (Ngôn ngữ Xhosa).
+ CMML: Continuous Media Markup Language (Ngôn ngữ đánh dấu phương tiện liên tục).
+ TRY: Turkish lira (Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ).
...

Post Top Ad