WRS là gì? Ý nghĩa của từ wrs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

WRS là gì? Ý nghĩa của từ wrs

WRS là gì ?

WRS là “Worldwide Reference System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WRS

WRS có nghĩa “Worldwide Reference System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tham chiếu trên toàn thế giới”.

WRS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WRS là “Worldwide Reference System”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WRS:
+ BBS: Bulletin Board System (Hệ thống Bảng thông báo).
+ C2IS: Command and Control Information System (Hệ thống thông tin chỉ huy và điều khiển).
+ NAAWS: NATO Anti-Air Warfare System (Hệ thống tác chiến phòng không của NATO).
+ TCCCS: Tactical Command, Control, and Communications System (Hệ thống chỉ huy, điều khiển và liên lạc chiến thuật).
+ RIS: Range Instrumentation System (Hệ thống đo lường phạm vi).
+ EKMS: Electronic Key Management System (Hệ thống quản lý khóa điện tử).
+ MIDS: Multi-Function Information Distribution System (Hệ thống phân phối thông tin đa chức năng).
...

Post Top Ad