NPOV là gì? Ý nghĩa của từ npov - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

NPOV là gì? Ý nghĩa của từ npov

NPOV là gì ?

NPOV là “Neutral Point Of View” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NPOV

NPOV có nghĩa “Neutral Point Of View”, dịch sang tiếng Việt là “Quan điểm trung lập”.

NPOV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NPOV là “Neutral Point Of View”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NPOV:
+ DP: Decision Point (Điểm quyết định).
+ XP: EXperience Point.
+ MCP: Maintenance Collection Point (Điểm thu tiền bảo dưỡng).
+ TTP: Trailer Transfer Point (Điểm chuyển đoạn giới thiệu).
+ RLY: Rally Point (Điểm tập hợp).
+ ERP: Engineer Regulating Point (Kỹ sư điều chỉnh điểm).
...

Post Top Ad