RAE là gì? Ý nghĩa của từ rae - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

RAE là gì? Ý nghĩa của từ rae

RAE là gì ?

RAE là “UK Royal Aircraft Establishment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RAE

RAE có nghĩa “UK Royal Aircraft Establishment”, dịch sang tiếng Việt là “Thành lập Máy bay Hoàng gia Anh”.

RAE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RAE là “UK Royal Aircraft Establishment”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RAE:
+ HRM: His/Her Royal Majesty (Hoàng gia của anh ấy / cô ấy).
+ AVRE: Armoured Vehicle Royal Engineers (Kỹ sư Hoàng gia xe bọc thép).
+ FSA: UK Food Standards Agency (Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh).
+ RCCO: Royal Canadian College of Organists (Trường Cao đẳng Tổ chức Hoàng gia Canada).
+ RASC: Royal Army Service Corp (Công ty Dịch vụ Quân đội Hoàng gia).
+ RDS: Royal Dublin Society (Hiệp hội Hoàng gia Dublin).
+ DTI: UK Department of Trade and Industry (Bộ Thương mại và Công nghiệp Vương quốc Anh).
...

Post Top Ad