WVIAC là gì? Ý nghĩa của từ wviac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

WVIAC là gì? Ý nghĩa của từ wviac

WVIAC là gì ?

WVIAC là “West Virginia Intercollegiate Athletic Conference” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WVIAC

WVIAC có nghĩa “West Virginia Intercollegiate Athletic Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị thể thao liên trường đại học Tây Virginia”.

WVIAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WVIAC là “West Virginia Intercollegiate Athletic Conference”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WVIAC:
+ WRC: World Religions Conference (Hội nghị tôn giáo thế giới).
+ AGDC: Australian Game Developers' Conference (Hội nghị các nhà phát triển trò chơi Úc).
+ A10: Atlantic 10 Conference (Hội nghị Đại Tây Dương 10).
+ LAT: Licensed Athletic Trainer (Huấn luyện viên thể thao được cấp phép).
+ WMANUS: West Midlands Area National Union of Students (Khu vực Tây Trung du Liên hiệp Sinh viên Quốc gia).
+ WSW: West South-West (Tây Tây Nam).
...

Post Top Ad