SJM là gì? Ý nghĩa của từ sjm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

SJM là gì? Ý nghĩa của từ sjm

SJM là gì ?

SJM là “Svalbard and Jan Mayen” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SJM

SJM có nghĩa “Svalbard and Jan Mayen”, dịch sang tiếng Việt là “Svalbard và Jan Mayen”.

SJM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SJM là “Svalbard and Jan Mayen”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SJM:
+ SJ: Svalbard and Jan Mayen (Svalbard và Jan Mayen).
+ SMASS: Small Main-Belt Asteroid Spectroscopic Survey (Khảo sát quang phổ tiểu hành tinh nhỏ ở vành đai chính).
+ SCS: Scan Correlated Shift (Quét dịch chuyển tương quan).
+ JUGFET: JUnction Gate Field-Effect Transistor (Transistor hiệu ứng trường cổng JUnction).
+ JNLP: Java Network Launch Protocol (Giao thức khởi chạy mạng Java).
+ MTF: Message Text Format (Định dạng văn bản tin nhắn).
+ MLK: Martin Luther King Jr..
...

Post Top Ad