MCMV là gì? Ý nghĩa của từ mcmv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

MCMV là gì? Ý nghĩa của từ mcmv

MCMV là gì ?

MCMV là “Mine Counter-Measure Vessel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MCMV

MCMV có nghĩa “Mine Counter-Measure Vessel”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu phản công mỏ”.

MCMV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MCMV là “Mine Counter-Measure Vessel”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MCMV:
+ FSV: Fisheries Survey Vessel (Tàu khảo sát nghề cá).
+ MMCM: Magnetic Mine Counter Measure (Đo lường bộ đếm mỏ từ tính).
+ MCM: Mine Counter-Measures (Biện pháp đối phó với mìn).
+ MMR: Measles, Mumps and Rubella vaccine (Vắc xin Sởi, Quai bị và Rubella).
+ CCCP: Central Committee of the Communist Party (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản).
+ VANOS: Variable Nockenwelle System (Hệ thống Nockenwelle biến đổi).
...

Post Top Ad