AFM là gì? Ý nghĩa của từ afm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

AFM là gì? Ý nghĩa của từ afm

AFM là gì ?

AFM là “Army Field Manual” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AFM

AFM có nghĩa “Army Field Manual”, dịch sang tiếng Việt là “Sổ tay hướng dẫn sử dụng quân đội”.

AFM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AFM là “Army Field Manual”.

Một số kiểu AFM viết tắt khác:
+ Atomic Force Microscope: Kính hiển vi lực nguyên tử.
+ Aviation Fleet Maintenance: Bảo trì đội bay hàng không.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AFM:
+ NOLF: Navy OutLying Field (Hải quân OutLying Field).
+ JANUS: Joint Army Navy Uniform Simulation (Mô phỏng Đồng phục Hải quân Liên quân).
+ ZIF: Zero Insertion Force (Lực chèn bằng không).
+ SM: Soldier's Manual (Sách hướng dẫn người lính).
...

Post Top Ad