MPEC là gì? Ý nghĩa của từ mpec - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

MPEC là gì? Ý nghĩa của từ mpec

MPEC là gì ?

MPEC là “Minor Planet Electronic Circular” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPEC

MPEC có nghĩa “Minor Planet Electronic Circular”, dịch sang tiếng Việt là “Vòng tròn điện tử hành tinh nhỏ”.

MPEC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPEC là “Minor Planet Electronic Circular”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MPEC:
+ WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment (Thiết bị điện và điện tử thải).
+ AEW: Airborne Electronic Warfare (Tác chiến điện tử trên không).
+ ETM: Electronic Technical Manual (Sổ tay Kỹ thuật Điện tử).
+ ESC: Electronic Stability Control (Kiểm soát độ ổn định điện tử).
+ IAUC: International Astronomical Union Circular (Thông tư Liên minh Thiên văn Quốc tế).
+ EBD: Electronic Brake Distribution (Phân phối phanh điện tử).
+ EKMS: Electronic Key Management System (Hệ thống quản lý khóa điện tử).
...

Post Top Ad