BDO là gì? Ý nghĩa của từ bdo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

BDO là gì? Ý nghĩa của từ bdo

BDO là gì ?

BDO là “Battle Dress Overgarment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BDO

BDO có nghĩa “Battle Dress Overgarment”, dịch sang tiếng Việt là “Áo khoác chiến đấu”.

BDO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BDO là “Battle Dress Overgarment”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BDO:
+ ORBAT: Order of Battle (Thứ tự trận chiến).
+ MBA: Main Battle Area (Khu vực chiến đấu chính).
+ ATB: Active Time Battle (Trận chiến thời gian hoạt động).
+ MBBL: Mounted Battlespace Battle Laboratory (Phòng thí nghiệm Chiến đấu Không gian Gắn kết).
+ CBS: Corps Battle Simulation (Mô phỏng trận chiến trong quân đoàn).
+ WEBS: Weapon Effectiveness Battle Simulation (Mô phỏng trận chiến hiệu quả của vũ khí).
...

Post Top Ad