MPG là gì? Ý nghĩa của từ mpg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

MPG là gì? Ý nghĩa của từ mpg

MPG là gì ?

MPG là “Miles Per Gallon” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPG

MPG có nghĩa “Miles Per Gallon”, dịch sang tiếng Việt là “Các hình ảnh được nhìn thấy là đại diện duy nhất”.

MPG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPG là “Miles Per Gallon”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MPG:
+ PPL: Pay per lead (Trả tiền cho mỗi khách hàng tiềm năng).
+ PO: Per os.
+ RPS: Revolutions per second (Số vòng quay trên giây).
+ YPA: Yards per Pass Attempt (Số lần mỗi lần chuyền bóng cố gắng).
+ WO: Weight per cent (Trọng lượng phần trăm).
+ SLPH: Standard litre per hour (Lít tiêu chuẩn trên giờ).
+ WHIP: Walks plus hits per inning pitched (Đi bộ cộng với số lần đánh cho mỗi hiệp đấu được ném bóng).
...

Post Top Ad