TARDIS là gì? Ý nghĩa của từ tardis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

TARDIS là gì? Ý nghĩa của từ tardis

TARDIS là gì ?

TARDIS là “Time And Relative Dimension In Space” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TARDIS

TARDIS có nghĩa “Time And Relative Dimension In Space”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian và chiều tương đối trong không gian”.

TARDIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TARDIS là “Time And Relative Dimension In Space”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TARDIS:
+ ITK: In The Know (Trong tầm hiểu biết).
+ ICW: In Co-ordination With (Phôi hợp vơi).
+ GIGO: Garbage In Garbage Out (Rác Trong Rác Ra).
+ ATB: Active Time Battle (Trận chiến thời gian hoạt động).
+ VSOP: VLBI Space Observatory Programme (Chương trình Đài quan sát Không gian VLBI).
+ IME: In My Experience (Theo kinh nghiệm của tôi).
...

Post Top Ad