WRAC là gì? Ý nghĩa của từ wrac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

WRAC là gì? Ý nghĩa của từ wrac

WRAC là gì ?

WRAC là “Women's Royal Army Corps” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WRAC

WRAC có nghĩa “Women's Royal Army Corps”, dịch sang tiếng Việt là “Quân đoàn Nữ hoàng gia”.

WRAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WRAC là “Women's Royal Army Corps”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WRAC:
+ RIM: Royal Indian Marine (Thủy quân lục chiến Hoàng gia Ấn Độ).
+ AEI-T: Army Enterprise Infostructure-Transport (Cơ sở hạ tầng-Giao thông vận tải của Doanh nghiệp Quân đội).
+ ATACMS: Army TACtical Missile System (Hệ thống tên lửa TAC của quân đội).
+ USAREUR: United States Army Europe (Quân đội Hoa Kỳ Châu Âu).
+ PIRA: Provisional Irish Republican Army (Quân đội Cộng hòa Ireland lâm thời).
+ ATCCIS: Army Tactical Command and Control Information System (Hệ thống thông tin điều khiển và chỉ huy chiến thuật quân đội).
...

Post Top Ad