MVFC là gì? Ý nghĩa của từ mvfc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

MVFC là gì? Ý nghĩa của từ mvfc

MVFC là gì ?

MVFC là “Missouri Valley Football Conference” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MVFC

MVFC có nghĩa “Missouri Valley Football Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Hội nghị bóng đá Thung lũng Missouri”.

MVFC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MVFC là “Missouri Valley Football Conference”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MVFC:
+ PFW: Pro Football Weekly.
+ CGDC: Computer Game Developers Conference (Hội nghị các nhà phát triển trò chơi máy tính).
+ CPPCC: Chinese People's Political Consultative Conference (Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc).
+ MP: Missouri Pacific (Missouri Thái Bình Dương).
+ IFAB: International Football Association Board (Ban Hiệp hội bóng đá quốc tế).
+ AGDC: Australian Game Developers' Conference (Hội nghị các nhà phát triển trò chơi Úc).
+ SWAC: Southwestern Athletic Conference (Hội nghị điền kinh Tây Nam).
+ UEFA: Union of European Football Associations (Liên đoàn bóng đá châu Âu).
...

Post Top Ad