OMR là gì? Ý nghĩa của từ omr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

OMR là gì? Ý nghĩa của từ omr

OMR là gì ?

OMR là “Omani rial” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OMR

OMR có nghĩa “Omani rial”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng rial Omani”.

OMR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OMR là “Omani rial”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OMR:
+ QAR: Qatari rial (Đồng rial Qatar).
+ OAS: Organization of American States (Tổ chức các quốc gia châu Mỹ).
+ OTA: Office of Technology Assessment (Văn phòng Đánh giá Công nghệ).
+ MOB: Movable Object Block (Khối đối tượng có thể di chuyển).
+ MSDE: Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Máy tính để bàn Microsoft SQL Server 2000).
+ RCS: Radar Cross-Section (Mặt cắt radar).
+ RAP: Rule Against Perpetuities (Quy tắc chống lại sự tồn tại).
...

Post Top Ad