OTYRL là gì? Ý nghĩa của từ otyrl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

OTYRL là gì? Ý nghĩa của từ otyrl

OTYRL là gì ?

OTYRL là “Over To You Red Leader” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OTYRL

OTYRL có nghĩa “Over To You Red Leader”, dịch sang tiếng Việt là “Over To You Red Leader”.

OTYRL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OTYRL là “Over To You Red Leader”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến OTYRL:
+ RGBI: Red Green Blue Intensity (Màu xanh lá cây xanh đỏ cường độ).
+ OTSBH: Over The Shoulder Boulder Holder (Người giữ tảng đá trên vai).
+ PAYD: Pay As You Drive (Thanh toán khi bạn lái xe).
+ WYRFTTM: When You Are Free Talk To Me (Khi bạn rảnh nói chuyện với tôi).
+ BOGA: Bend Over and Grab Ankles (Cúi xuống và nắm lấy mắt cá chân).
+ BOHICA: Bend Over Here It Comes Again (Cúi xuống đây nó lại đến).
+ WYSIWYG: What You See Is What You Get (Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được).
...

Post Top Ad