PKTM là gì? Ý nghĩa của từ pktm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

PKTM là gì? Ý nghĩa của từ pktm

PKTM là gì ?

PKTM là “Pulemet Kalashnikova Tankoviy Modernizirovanniy” trong tiếng Nga.

Ý nghĩa của từ PKTM

PKTM có nghĩa “Pulemet Kalashnikova Tankoviy Modernizirovanniy”, dịch sang tiếng Việt là “Nâng cấp súng máy Kalashnikov”.

PKTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PKTM là “Pulemet Kalashnikova Tankoviy Modernizirovanniy”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PKTM:
+ PKMT: Pulemet Kalashnikova Modernizirovanniy Tankoviy (Súng máy Kalashnikov Xe tăng nâng cấp).
+ KPVT: Krupnokaliberniy Pulemet Vladimorova Tankoviy (Súng máy cỡ lớn Vladimorov Tank).
+ PKM: Pulemet Kalashnikova Modernizirovanniy (Súng máy Kalashnikov được nâng cấp).
+ PAFC: Plymouth Argyle Football Club (Câu lạc bộ bóng đá Plymouth Argyle).
+ KWD: Kuwaiti dinar (Đồng dinar Kuwait).
+ TMR: Twin Main Rotors (Hai cánh quạt chính).
+ MRGO: Mississippi River-Gulf Outlet Canal.
...

Post Top Ad