Q3 là gì? Ý nghĩa của từ q3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

Q3 là gì? Ý nghĩa của từ q3

Q3 là gì ?

Q3 là “Third Quarter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ Q3

Q3 có nghĩa “Third Quarter”, dịch sang tiếng Việt là “Quý 3”.

Q3 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng Q3 là “Third Quarter”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến Q3:
+ PPQ: Pulses Per Quarter (Xung mỗi quý).
+ Q2: Second Quarter (Quý II).
+ QED: Quantum electrodynamics (Điện động lực học lượng tử).
+ QD: Quaque die.
+ 3I: Investors In industry (Các nhà đầu tư trong ngành).
+ 3G: Third-generation mobile telephone system (Hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ ba).
...

Post Top Ad