RMC là gì? Ý nghĩa của từ rmc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

RMC là gì? Ý nghĩa của từ rmc

RMC là gì ?

RMC là “Robert Menzies College” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RMC

RMC có nghĩa “Robert Menzies College”, dịch sang tiếng Việt là “Cao đẳng Robert Menzies”.

RMC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RMC là “Robert Menzies College”.

Một số kiểu RMC viết tắt khác:
+ Royal Military College: Cao đẳng Quân sự Hoàng gia.

Gợi ý viết tắt liên quan đến RMC:
+ MAC: U.S. Military Airlift Command (Bộ chỉ huy Không vận Quân sự Hoa Kỳ).
+ RCAF: Royal Canadian Air Force (Lực lượng Không quân Hoàng gia Canada).
+ FACP: Fellow of the American College of Physicians (Thành viên của Trường Cao đẳng Bác sĩ Hoa Kỳ).
+ ACES: Auxiliary Campus Enterprises and Services of Alfred State College (Các doanh nghiệp và dịch vụ trong khuôn viên phụ trợ của Alfred State College).
+ RFC: Royal Flying Corps (Quân đoàn bay Hoàng gia).
+ MSSA: Military Selective Service Act (Đạo luật nghĩa vụ quân sự tuyển chọn).
...

Post Top Ad