SYSML là gì? Ý nghĩa của từ sysml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

SYSML là gì? Ý nghĩa của từ sysml

SYSML là gì ?

SYSML là “System Modeling Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SYSML

SYSML có nghĩa “System Modeling Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ tạo mô hình hệ thống”.

SYSML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SYSML là “System Modeling Language”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SYSML:
+ BA: Bashkir language (Ngôn ngữ Bashkir).
+ TGL: Tagalog language (Ngôn ngữ Tagalog).
+ MY: Burmese language (Tiếng Miến Điện).
+ PTCAS: Physical Therapy Centralized Application System (Hệ thống ứng dụng tập trung trị liệu vật lý).
+ EOSDIS: Earth Observation Satellite Data and Information System (Hệ thống thông tin và dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất).
+ KAL: Kalaallisut language (Ngôn ngữ Kalaallisut).
...

Post Top Ad