SSA là gì? Ý nghĩa của từ ssa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

SSA là gì? Ý nghĩa của từ ssa

SSA là gì ?

SSA là “Cargo Submarine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSA

SSA có nghĩa “Cargo Submarine”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu ngầm chở hàng”.

SSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSA là “Cargo Submarine”.

Một số kiểu SSA viết tắt khác:
+ Social Security Administration: Cục An sinh Xã hội.
+ Statistics South Africa: Thống kê Nam Phi.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SSA:
+ DHSS: UK Department of Health and Social Security (Bộ Y tế và An sinh xã hội Vương quốc Anh).
+ BESS: Business, Education, and Social Sciences (Kinh doanh, Giáo dục và Khoa học Xã hội).
+ NASA: National Aeronautics and Space Administration (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia).
+ MCSF: Marine Corps Security Forces (Lực lượng An ninh Thủy quân lục chiến).
+ SARA: State Administration for Religious Affairs (Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo).
+ MOJWA: Movement for Oneness and Jihad in West Africa (Phong trào vì một sự duy nhất và Jihad ở Tây Phi).
...

Post Top Ad