ROC là gì? Ý nghĩa của từ roc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

ROC là gì? Ý nghĩa của từ roc

ROC là gì ?

ROC là “Receiver Operating Characteristic” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROC

ROC có nghĩa “Receiver Operating Characteristic”, dịch sang tiếng Việt là “Đặc tính hoạt động của máy thu”.

ROC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROC là “Receiver Operating Characteristic”.

Một số kiểu ROC viết tắt khác:
+ Regional Operations Centre: Trung tâm Điều hành Khu vực.
+ Republic Of China: Cộng hòa Trung Hoa.
+ Roc-A-Fella Records: Hãng đĩa Roc-A-Fella.
+ Regional Organisations of Councils: Các tổ chức khu vực của các hội đồng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ROC:
+ SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation (Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á).
+ BRIC: Brazil, Russia, India and China (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc).
+ TWN: Republic of China - Taiwan (Trung Hoa Dân Quốc - Đài Loan).
...

Post Top Ad