XWF là gì? Ý nghĩa của từ xwf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

XWF là gì? Ý nghĩa của từ xwf

XWF là gì ?

XWF là “Xcitement Wrestling Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XWF

XWF có nghĩa “Xcitement Wrestling Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn đấu vật Xcitement”.

XWF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XWF là “Xcitement Wrestling Federation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XWF:
+ IW: Impact Wrestling (Đấu vật tác động).
+ FAS: Federation of American Scientists (Liên đoàn các nhà khoa học Hoa Kỳ).
+ FEP: Federation of European Publishers (Liên đoàn các nhà xuất bản Châu Âu).
+ WWWF: World Wide Wrestling Federation (Liên đoàn đấu vật trên toàn thế giới).
+ JCW: Juggalo Championship Wrestling (Giải đấu vật vô địch Juggalo).
+ AJPW: All Japan Pro Wrestling.
...

Post Top Ad