SIAM là gì? Ý nghĩa của từ siam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

SIAM là gì? Ý nghĩa của từ siam

SIAM là gì ?

SIAM là “Society for Industrial and Applied Mathematics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SIAM

SIAM có nghĩa “Society for Industrial and Applied Mathematics”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Toán học Ứng dụng và Công nghiệp”.

SIAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SIAM là “Society for Industrial and Applied Mathematics”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SIAM:
+ FRSL: Fellow of the Royal Society of Literature (Thành viên của Hiệp hội Văn học Hoàng gia).
+ ISOGP: Indian Society of Orthodontics for General Practitioners (Hiệp hội chỉnh nha Ấn Độ cho các bác sĩ đa khoa).
+ CHRS: Canadian Heart Rhythm Society (Hiệp hội Nhịp tim Canada).
+ ISPE: International Society for Pharmacoepidemiology (Hiệp hội dược phẩm quốc tế).
+ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization (Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc).
...

Post Top Ad