SPCA là gì? Ý nghĩa của từ spca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

SPCA là gì? Ý nghĩa của từ spca

SPCA là gì ?

SPCA là “Society for the Prevention of Cruelty to Animals” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPCA

SPCA có nghĩa “Society for the Prevention of Cruelty to Animals”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Phòng chống Sự tàn ác đối với Động vật”.

SPCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPCA là “Society for the Prevention of Cruelty to Animals”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SPCA:
+ CGSI: Consumer Guidance Society of India (Hiệp hội hướng dẫn người tiêu dùng của Ấn Độ).
+ ISOGP: Indian Society of Orthodontics for General Practitioners (Hiệp hội chỉnh nha Ấn Độ cho các bác sĩ đa khoa).
+ MAQS: Museum of the American Quilter's Society (Bảo tàng của Hiệp hội Quilter Hoa Kỳ).
+ MORS: Military Operations Research Society (Hiệp hội nghiên cứu hoạt động quân sự).
+ TIMS: The International Molinological Society (Hiệp hội Răng hàm mặt Quốc tế).
...

Post Top Ad