SSRI là gì? Ý nghĩa của từ ssri - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

SSRI là gì? Ý nghĩa của từ ssri

SSRI là gì ?

SSRI là “Selective Serotonin Reuptake Inhibitor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SSRI

SSRI có nghĩa “Selective Serotonin Reuptake Inhibitor”, dịch sang tiếng Việt là “Thuốc ức chế tái hấp thu Serotonin có chọn lọc”.

SSRI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SSRI là “Selective Serotonin Reuptake Inhibitor”.

Một số kiểu SSRI viết tắt khác:
+ Social Systems Research Institute: Viện nghiên cứu hệ thống xã hội.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SSRI:
+ JIVE: Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry in Europe (Viện liên hợp về giao thoa kế đường cơ sở rất dài ở Châu Âu).
+ DHSS: UK Department of Health and Social Security (Bộ Y tế và An sinh xã hội Vương quốc Anh).
+ ISIS: Institute for Science and International Security (Viện Khoa học và An ninh Quốc tế).
+ SIN: Social Insurance Number (Số Bảo hiểm Xã hội).
+ FBIDST: Fellow of the British Institute of Dental and Surgical Technologists (Thành viên của Viện Kỹ thuật Nha khoa và Phẫu thuật Anh Quốc).
+ MMOR: Master of Management in Operations Research (Thạc sĩ quản lý trong nghiên cứu hoạt động).
...

Post Top Ad