TCBY là gì? Ý nghĩa của từ tcby - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

TCBY là gì? Ý nghĩa của từ tcby

TCBY là gì ?

TCBY là “The Country's Best Yogurt” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TCBY

TCBY có nghĩa “The Country's Best Yogurt”, dịch sang tiếng Việt là “Sữa chua ngon nhất quốc gia”.

TCBY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCBY là “The Country's Best Yogurt”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCBY:
+ WRBWWRM: We Read Best What We Read Most (Chúng tôi đọc tốt nhất Những gì chúng tôi đọc nhiều nhất).
+ TRA: Technology Readiness Assessment (Đánh giá mức độ sẵn sàng của công nghệ).
+ TO: Togo.
+ COLT: Combat Observation and Lasing Team (Đội quan sát chiến đấu và cho thuê).
+ CMML: Chronic MyeloMonocytic Leukemia (Bệnh bạch cầu đơn bào mãn tính).
+ BTN: Bhutanese ngultrum (Ngultrum Bhutan).
+ BWC: Biological and Toxin Weapons Convention (Công ước về vũ khí sinh học và độc tố).
+ YPG: Yekîneyên Parastina Gel.
+ YT: YouTube.
...

Post Top Ad