THB là gì? Ý nghĩa của từ thb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

THB là gì? Ý nghĩa của từ thb

THB là gì ?

THB là “Thai baht” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ THB

THB có nghĩa “Thai baht”, dịch sang tiếng Việt là “Bạt Thái Lan”.

THB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THB là “Thai baht”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THB:
+ XJ: Thai AirAsia X.
+ TY: Tahitian language (Ngôn ngữ Tahitian).
+ TAJT: Tom and Jerry Tales (Tom và Jerry Tales).
+ HEWITTS: Hills in England, Wales and Ireland over Two Thousand feet (Những ngọn đồi ở Anh, xứ Wales và Ireland cao hơn Hai nghìn feet).
+ HST: Harmonized Sales Tax (Thuế bán hàng hài hòa).
+ BLR: Belarus.
+ BCS: Bardeen, Cooper, and Schrieffer superconduction theory (Thuyết siêu dẫn của Bardeen, Cooper, và Schrieffer).
...

Post Top Ad