TLE là gì? Ý nghĩa của từ tle - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

TLE là gì? Ý nghĩa của từ tle

TLE là gì ?

TLE là “Temporal light effects” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TLE

TLE có nghĩa “Temporal light effects”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu ứng ánh sáng tạm thời”.

TLE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TLE là “Temporal light effects”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TLE:
+ IT: Inferior Temporal.
+ LAR: Light Armoured Reconnaissance (Trinh sát thiết giáp hạng nhẹ).
+ LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Khuếch đại ánh sáng bằng cách phát bức xạ kích thích).
+ PPCLI: Princess Patricia's Canadian Light Infantry (Bộ binh hạng nhẹ Canada của Công chúa Patricia).
+ EBO: Effects Based Operations (Hoạt động dựa trên hiệu ứng).
+ MTVL: Mobile Tracked Vehicle, Light (Xe theo dõi di động, hạng nhẹ).
+ LSVW: Light Support Vehicle, Wheeled (Xe hỗ trợ hạng nhẹ, có bánh xe).
+ BBOL: Blessing Ball of Light (Quả cầu ánh sáng ban phước).
...

Post Top Ad