TNA là gì? Ý nghĩa của từ tna - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

TNA là gì? Ý nghĩa của từ tna

TNA là gì ?

TNA là “Total Nonstop Action Wrestling” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TNA

TNA có nghĩa “Total Nonstop Action Wrestling”, dịch sang tiếng Việt là “Đấu vật hành động không ngừng nghỉ”.

TNA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNA là “Total Nonstop Action Wrestling”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNA:
+ TSR: Total Shareholder Return (Tổng lợi nhuận của Cổ đông).
+ CPAC: Conservative Political Action Conference (Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ).
+ FYI&A: For Your Information and Action (Để biết thông tin và hành động của bạn).
+ CAEN: Close Action Engagement (Đóng tương tác hành động).
+ NWA: National Wrestling Alliance (Liên minh đấu vật quốc gia).
...

Post Top Ad