UUV là gì? Ý nghĩa của từ uuv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

UUV là gì? Ý nghĩa của từ uuv

UUV là gì ?

UUV là “Unmanned Underwater Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UUV

UUV có nghĩa “Unmanned Underwater Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Phương tiện dưới nước không người lái”.

UUV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UUV là “Unmanned Underwater Vehicle”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UUV:
+ MPEV: Multi-Purpose Engineering Vehicle (Xe kỹ thuật đa năng).
+ CFV: Cavalry Fighting Vehicle (Xe chiến đấu của kỵ binh).
+ AFV: Armoured Fighting Vehicle (Xe chiến đấu bọc thép).
+ HLVW: Heavy Logistics Vehicle (Xe hậu cần hạng nặng).
+ MRAV: Multi-Role Armoured Vehicle (Xe bọc thép đa vai trò).
+ VACIS: Vehicle And Container Inspection System (Hệ thống kiểm tra phương tiện và container).
+ EFV: Expeditionary Fighting Vehicle (Xe chiến đấu viễn chinh).
...

Post Top Ad