WEU là gì? Ý nghĩa của từ weu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

WEU là gì? Ý nghĩa của từ weu

WEU là gì ?

WEU là “Western European Union” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WEU

WEU có nghĩa “Western European Union”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Tây Âu”.

WEU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WEU là “Western European Union”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WEU:
+ JET: Joint European Torus (Chung Châu Âu Torus).
+ RFU: Rugby Football Union (Liên đoàn bóng bầu dục).
+ CUPE: Canadian Union of Public Employees (Công đoàn viên chức Canada).
+ IUSS: International Union of Soil Sciences (Liên minh Khoa học Đất Quốc tế).
+ ESO: European Southern Observatory (Đài thiên văn phía nam châu Âu).
+ WAC: Western Athletic Conference (Hội nghị điền kinh miền Tây).
+ ECBR: European Coalition for Biomedical Research (Liên minh Châu Âu về Nghiên cứu Y sinh).
+ AWST: Australian Western Standard Time (Giờ chuẩn Tây Úc).
...

Post Top Ad