XAG là gì? Ý nghĩa của từ xag - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2021

XAG là gì? Ý nghĩa của từ xag

XAG là gì ?

XAG là “Silver Troy ounce” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XAG

XAG có nghĩa “Silver Troy ounce”.

XAG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XAG là “Silver Troy ounce”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XAG:
+ XPT: Platinum Troy ounce.
+ XFD: XML Form Definition (Định nghĩa biểu mẫu XML).
+ XNA: Northwest Arkansas Regional Airport (Sân bay khu vực Tây Bắc Arkansas).
+ AOR: Area of Responsibility (Khu vực trách nhiệm).
+ AAN: American Academy of Nursing (Học viện Điều dưỡng Hoa Kỳ).
+ GI: Gastro-Intestinal (Dạ dày-ruột).
+ GSP: Generalized System of Preferences (Hệ thống ưu đãi tổng quát).
...

Post Top Ad