XVII là gì? Ý nghĩa của từ xvii - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

XVII là gì? Ý nghĩa của từ xvii

XVII là gì ?

XVII là “Seventeen” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XVII

XVII có nghĩa “Seventeen”, dịch sang tiếng Việt là “Mười bảy”.

XVII là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng XVII là “Seventeen”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XVII:
+ XZA: Zabré Airport (Sân bay Zabré).
+ XTMH: EXtreme Technology Multiprocessor Hyperlanguage (Công nghệ EXtreme Siêu ngôn ngữ đa xử lý).
+ VE: Venda language (Ngôn ngữ Venda).
+ VDFS: VisualSVN Distributed File System (Hệ thống tệp phân tán VisualSVN).
+ ISA: International Seabed Authority (Cơ quan đáy biển quốc tế).
+ ISEF: Intel International Science and Engineering Fair (Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel).
...

Post Top Ad