YER là gì? Ý nghĩa của từ yer - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

YER là gì? Ý nghĩa của từ yer

YER là gì ?

YER là “Yemeni rial” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YER

YER có nghĩa “Yemeni rial”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng rial của Yemen”.

YER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YER là “Yemeni rial”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến YER:
+ OMR: Omani rial (Đồng rial Omani).
+ YABPR: Yet another Brother Pat rant (Tuy nhiên, một anh Pat rant khác).
+ YAP: Young Aspiring Professional (Chuyên gia Khát vọng Trẻ).
+ EJ: Exajoule.
+ ECHO: European Commission Host Organization (Tổ chức đăng cai Ủy ban Châu Âu).
+ RON: Romanian language (Tiếng Rumani).
...

Post Top Ad