YHS là gì? Ý nghĩa của từ yhs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

YHS là gì? Ý nghĩa của từ yhs

YHS là gì ?

YHS là “Sechelt Aerodrome” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YHS

YHS có nghĩa “Sechelt Aerodrome”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay Sechelt”.

YHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YHS là “Sechelt Aerodrome”.

Một số kiểu YHS viết tắt khác:
+ Ya Hoor sur!.

Gợi ý viết tắt liên quan đến YHS:
+ YILP: Youth Integration Livelihood Improvement Project (Dự án Cải thiện Sinh kế Thanh niên Hòa nhập).
+ YT: Yoctotesla (yT ).
+ HMD: Heard and McDonald Islands (Quần đảo Heard và McDonald).
+ HAZ: Heat-Affected Zone (Vùng bị ảnh hưởng bởi nhiệt).
+ SUN: Stanford University Network (Mạng lưới Đại học Stanford).
+ SOSTAR: Stand-Off Surveillance and Target Acquisition Radar (Radar giám sát dự phòng và thu nhận mục tiêu).
...

Post Top Ad