YMMD là gì? Ý nghĩa của từ ymmd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

YMMD là gì? Ý nghĩa của từ ymmd

YMMD là gì ?

YMMD là “You Make My Day” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YMMD

YMMD có nghĩa “You Make My Day”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn làm nên ngày của tôi”.

YMMD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YMMD là “You Make My Day”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến YMMD:
+ OMGW: Oh My Gosh it's Windy (Ôi trời ơi, gió lộng).
+ PAYE: Pay As You Earn (Trả tiền khi bạn kiếm được).
+ DLTBGYD: Don't let the ba**tards grind you down (Đừng để lũ người đó nghiền nát bạn).
+ WAPIMA: What a pain in my ass (Thật là đau trong mông của tôi).
+ GFY: Good For You (Tốt cho bạn).
+ MJD: Modified Julian Day (Ngày Julian được sửa đổi).
+ CADT: Child/Adolescent Day Treatment (Điều trị trong ngày dành cho trẻ em / vị thành niên).
...

Post Top Ad