1MC là gì? Ý nghĩa của từ 1mc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

1MC là gì? Ý nghĩa của từ 1mc

1MC là gì ?

1MC là “1 Main Circuit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 1MC

1MC có nghĩa “1 Main Circuit”, dịch sang tiếng Việt là “1 mạch chính”.

1MC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 1MC là “1 Main Circuit”.

Post Top Ad