CHK là gì? Ý nghĩa của từ chk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

CHK là gì? Ý nghĩa của từ chk

CHK là gì ?

CHK là “Center of Human Kinesthetics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CHK

CHK có nghĩa “Center of Human Kinesthetics”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm thẩm mỹ động học con người”.

CHK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHK là “Center of Human Kinesthetics”.

Một số kiểu CHK viết tắt khác:
+ Csk Homologous Kinase: Csk kinase tương đồng.
+ Cricket Hong Kong: Cricket Hồng Kông.

Post Top Ad