UTIL là gì? Ý nghĩa của từ util - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

UTIL là gì? Ý nghĩa của từ util

UTIL là gì ?

UTIL là “Utility” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UTIL

UTIL có nghĩa “Utility”, dịch sang tiếng Việt là “Tính thiết thực”.

UTIL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng UTIL là “Utility”.

Post Top Ad