TSX là gì? Ý nghĩa của từ tsx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

TSX là gì? Ý nghĩa của từ tsx

TSX là gì ?

TSX là “Transactional Synchronization Extensions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TSX

TSX có nghĩa “Transactional Synchronization Extensions”, dịch sang tiếng Việt là “Tiện ích mở rộng đồng bộ hóa giao dịch”.

TSX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TSX là “Transactional Synchronization Extensions”.

Một số kiểu TSX viết tắt khác:
+ Toronto Stock Exchange: Sở giao dịch chứng khoán Toronto.
+ Taiwan Stock Exchange: Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan.

Post Top Ad