BAKE là gì? Ý nghĩa của từ bake - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

BAKE là gì? Ý nghĩa của từ bake

BAKE là gì ?

BAKE là “Bloggers Association of Kenya” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BAKE

BAKE có nghĩa “Bloggers Association of Kenya”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội blogger Kenya”.

BAKE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BAKE là “Bloggers Association of Kenya”.

Post Top Ad