SLCD là gì? Ý nghĩa của từ slcd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

SLCD là gì? Ý nghĩa của từ slcd

SLCD là gì ?

SLCD là “Super LCD” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SLCD

SLCD có nghĩa “Super LCD”, dịch sang tiếng Việt là “Siêu LCD”.

SLCD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SLCD là “Super LCD”.

Một số kiểu SLCD viết tắt khác:
+ Spring-Loaded Camming Device: Thiết bị Camming nạp Spring.

Post Top Ad