RRU là gì? Ý nghĩa của từ rru - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

RRU là gì? Ý nghĩa của từ rru

RRU là gì ?

RRU là “Remote Radio Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RRU

RRU có nghĩa “Remote Radio Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị vô tuyến từ xa”.

RRU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RRU là “Remote Radio Unit”.

Một số kiểu RRU viết tắt khác:
+ Royal Roads University: Đại học Royal Roads.
+ Reserve Reconnaissance Unit: Đơn vị trinh sát dự bị.
+ Rapid Response Unit: Đơn vị phản hồi nhanh.
+ Rangabali Reporters Unity: Rangabali Phóng viên Unity.
+ Radio Research Unit: Đơn vị nghiên cứu vô tuyến.

Post Top Ad