ONU là gì? Ý nghĩa của từ onu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

ONU là gì? Ý nghĩa của từ onu

ONU là gì ?

ONU là “Optical Network Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ONU

ONU có nghĩa “Optical Network Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị mạng quang”.

ONU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ONU là “Optical Network Unit”.

Một số kiểu ONU viết tắt khác:
+ Olivet Nazarene University: Đại học Olivet Nazarene.
+ Ohio Northern University: Đại học Bắc Ohio.

Post Top Ad