INN là gì? Ý nghĩa của từ inn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

INN là gì? Ý nghĩa của từ inn

INN là gì ?

INN là “International Nonproprietary Name” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INN

INN có nghĩa “International Nonproprietary Name”, dịch sang tiếng Việt là “Tên không độc quyền quốc tế”.

INN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INN là “International Nonproprietary Name”.

Một số kiểu INN viết tắt khác:
+ Independent Network News: Tin tức mạng độc lập.
+ InterNetNews.
+ Independent News Network: Mạng tin tức độc lập.

Post Top Ad