GKS là gì? Ý nghĩa của từ gks - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

GKS là gì? Ý nghĩa của từ gks

GKS là gì ?

GKS là “Graphical Kernel System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GKS

GKS có nghĩa “Graphical Kernel System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống nhân đồ họa”.

GKS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GKS là “Graphical Kernel System”.

Một số kiểu GKS viết tắt khác:
+ Global Korea Scholarship: Học bổng toàn cầu Hàn Quốc.
+ Gemeinschaft Katholischer Soldaten.
+ Gereja Kristen Sumba.
+ Gottfried Keller-Stiftung.

Post Top Ad