LEW là gì? Ý nghĩa của từ lew - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

LEW là gì? Ý nghĩa của từ lew

LEW là gì ?

LEW là “Law Enforcement Warning” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LEW

LEW có nghĩa “Law Enforcement Warning”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh báo thực thi pháp luật”.

LEW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LEW là “Law Enforcement Warning”.

Một số kiểu LEW viết tắt khác:
+ Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke.
+ Little Entente of Women: Phụ nữ ít tham gia.

Post Top Ad