AEO là gì? Ý nghĩa của từ aeo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

AEO là gì? Ý nghĩa của từ aeo

AEO là gì ?

AEO là “Authorized Economic Operator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AEO

AEO có nghĩa “Authorized Economic Operator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà điều hành kinh tế được ủy quyền”.

AEO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AEO là “Authorized Economic Operator”.

Một số kiểu AEO viết tắt khác:
+ Alternate Employer Organization: Tổ chức sử dụng lao động thay thế.
+ Alternative Episcopal Oversight: Giám sát Giám mục thay thế.
+ Adaptive Execution Office: Văn phòng Thực thi Thích ứng.
+ Association of Event Organisers: Hiệp hội các nhà tổ chức sự kiện.
+ Agriculture Extension Officers: Cán bộ Khuyến nông.
+ ASG-Enterprise Orchestrator.
+ Association of Event Organizers: Hiệp hội các nhà tổ chức sự kiện.
+ Annual Energy Outlook: Triển vọng năng lượng hàng năm.
+ Air Electronics Officer: Nhân viên Điện tử Hàng không.
+ All Engines Operating: Tất cả các động cơ đang hoạt động.
+ Advanced Entry Opportunity: Cơ hội nhập học nâng cao.
+ Air Engineer Officer: Kỹ sư hàng không.
+ American Eagle Outfitters.
+ Areosynchronous Equatorial Orbit: Quỹ đạo xích đạo không đồng bộ.
+ African Economic Outlook: Triển vọng kinh tế châu Phi.
+ Authorised Economic Operator: Nhà điều hành kinh tế được ủy quyền.
+ Assistant Educational Officers: Trợ lý sĩ quan giáo dục.

Post Top Ad