AAL là gì? Ý nghĩa của từ aal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

AAL là gì? Ý nghĩa của từ aal

AAL là gì ?

AAL là “Average Annual Loss” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AAL

AAL có nghĩa “Average Annual Loss”, dịch sang tiếng Việt là “Tổn thất trung bình hàng năm”.

AAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AAL là “Average Annual Loss”.

Một số kiểu AAL viết tắt khác:
+ American Arena League: Giải đấu đấu trường Mỹ.
+ Astronomy Australia Limited: Thiên văn học úc giới hạn.
+ Aid Association for Lutherans: Hiệp hội viện trợ cho người Luther.
+ ATM Adaptation Layers: Các lớp thích ứng ATM.
+ Automated Anatomical Labeling: Ghi nhãn giải phẫu tự động.
+ Australian Aborigines' League: Liên đoàn Thổ dân Úc.
+ ATRAC Advanced Lossless: Atrac nâng cao không mất dữ liệu.
+ American Airlines: Các hãng hàng không của Mỹ.
+ Abstract Algebraic Logic: Logic đại số trừu tượng.
+ Australian Air League: Liên đoàn hàng không Úc.
+ Australasian Association for Logic: Hiệp hội Logic của Úc.
+ Aborigines Advancement League: Giải đấu Tiến bộ của Thổ dân.
+ Aalborg Airport: Sân bay Aalborg.
+ Arte Al Limite.
+ Aitchinson Associates Limited.
+ Aboriginal Advancement League: Liên đoàn Thăng tiến Thổ dân.
+ Automotive Axles Limited: Giới hạn trục ô tô.
+ Afro-American League: Giải đấu người Mỹ gốc Phi.
+ Ambient Assisted Living: Cuộc sống hỗ trợ xung quanh.
+ Active Assisted Living: Sống tích cực được hỗ trợ.
+ Arab Army of Lebanon: Quân đội Ả Rập Liban.
+ Aborigines' Advancement League: Giải đấu Tiến bộ của Thổ dân.

Post Top Ad